- Ollit - Testiranje softvera
Ollit logo

Testiranje softvera

U tekstu ispod su navedeni neki od načina testiranja softvera

Kada se spomene termin „testiranje softvera“, veliki broj ljudi (uglavnom van IT struke) ima percepciju da je to jedan monoton, nekretivan i ponavljajući posao koji bi mogao da radi skoro svako nakon kratke obuke. Upravo zbog takvog (masovno laičkog) shvatanja ovog odgovornog procesa, ovim tekstom ćemo pokušati da pokažemo koliko zapravo kvalitetan pristup testiranju softvera zaista nije ni malo lak zadatak.

Usled greške u softveru 2007. godine, pogrešne informacije su bile poslate u mrežu carine Sjedinjenih Američkih Država, što je uslovilo da 17.000 aviona budu osam sati zarobljeni na aerodromu.

Usled greške u softveru kojim su se unosile informacije o organima koji mogu biti izvađeni iz donatora, pogrešni organi su izvađeni iz 25 donatora u Velikoj Britaniji 2010. godine. Softver za prikupljanje podataka se koristio od 1999. godine, a naknadno je pronađeno još 400.000 grešaka.

Vrste testiranja softvera

Black box (funkcionalno testiranje)

Black box sistem zatvorenog testiranja softvera, gde se sistem "hrani" podaci i nakon toga se porede izlazne vrednosti sa očekivanim!

image

White box (nefunkcionalno testiranje)

Proverava se programski kod. Tako da se sistem posmatra kao otvorena kutija.

image

Smoke test

Smoke test je pocetno testiranje softvera. Provera svih očekivanih funkcionalnosti od stane klijenta.

image

Integration test

S obzirom na porast agilnih metodologija razvoja, većina softverskih sistema se implementira u fazama gde je izlaz iz svake faze inkrement. Inkrementi su međusobno povezani, tako da se mora proveriti da li se svaki od njih slaže sa već gotovim sistemom u koji se integrišu. Za razliku od unit testova, gde se sistem “razbija” na atomske jedinice prilikom testiranja, inkrementi se određuju na osnovu činilaca i faktora koji su vezani za samu metodologiju razvoja softvera, pa su delovi sistema koji se testiraju veći nego kod unit testova.

image

Interface & Usability test

Predstavljaju testiranje upotrebljivosti softvera iz prespektive krajnjeg korisnika! Sastoji se iz 4 faze.

Ollit web hosting

Load & Performance test

Softver se testira pod opterećenjem (Broj korisnika, Količina podataka...), jer je bitno da performanse budu na visini zadatka!

Testiranje softvera na brzinu ucitavanja

Stress & Volume test

Ovim putem utvrđuje se maksimum rada sistema i postavljaju se ograničenja kako ne bi dolazilo do prebacivanja ovih vrednosti tokom korišćenja aplikacije.

Stress & Volume test

Compatibility test

Ovo testiranja se vrši samo ako sistem nije homogen. pa se testira da nema smetnje pri radu u razlicitim okruzenjima!

Compatibility test

Regresiono testiranje

Je vrsta testiranja koja nastoji da otkrije nove softverske greške u postojećim funkcionalnim i nefunkcionalnim oblastima sistema nakon promena kao što su migracija na novu platformu, poboljšanje sistema ili promena konfiguracije. Namera je da se osigura da promene nisu uvele nove greške. Proverava da li su izmene u samom kodu uvele nove greške ili disfunkcionalnosti.

Regresiono testiranje