O L L I T

OLLIT BLOG

Optimizacija web sajta za pretraživače je važan deo strategije svakog biznisa. Međutim, pretraživači kao Google, Yahoo i Bing stalno menjaju algoritme kako bi poboljšali i olakšali pretraživanje za svoje korisnike. Zbog toga je veoma važno ...

U zavisnosti od toga da li pišete za klijentov ili svoj lični blog, razlikovaće se i vaš način pisanja. Na sam izbor teme i stil kojim ćete pisati može uticati oblast o kojoj pišete, optimizacija za pretraživače putem ključnih reči i još mno...

Pod pojmom digitalni marketing podrazumeva se čitava jedna oblast koja se bavi kreiranjem online strategija a sve u cilju bolje vidljivosti i poslovanja neke kompanije na internetu. Content marketingContent marketing ili marketing sadržaja je skup ak...