O L L I T

OLLIT BLOG

Šta je potrebno pre instalacije Angular 4?Pre nego što započnete instalacijuAngular-a potrebno je da imate instaliranNodeJSkoji možete preuzeti sa adresenodejs.org.Kada smo instaliraliNodeJSuz njega nam je automatski naWindowsoperativnim sistemima inst...

Angular 4 je framework koji se može primeniti na desktop i mobilne aplikacije, angular 4 je unapređena verzije Angular 2.Baziran je na strukturi komponentata (Što znači da se jedan projekat sastoji od mnoštva komponenata), kao recimo ReactJSU čemu je...

Deepin Linux je jedna od napopularnijih linux distribucija u Japanu, Kini... Pored toga što je izuzetno rasprostranjen, ima i zašto da bude što ćemo videti u nastavku teksta.Proćićemo prvo kroz mogućnosti ove distribucije. Ova distribucija je izuzet...

„Prvi izbor programera današnjice“ - upravo to je opis koji se odnosi na Linux operativni sistem.Nastao prvenstveno kao najbolje rešenje za servere, njegova upotreba danas je mnogo šira i više ne postoji oblast IT tehnologije u kojoj Linux nije pro...

Izrada namenskog softveraU planu Vam je otvaranje sopstvenog biznisa, ali ne možete naći odgovarajuće softvere koji Vam pomogli u tome? Ili možda želite da unapredite poslovanje ali i dalje imate isti problem? Izrada namenskog softvera je nešto š...