O L L I T

Pravi izbor programera

„Prvi izbor programera današnjice“ - upravo to je opis koji se odnosi na Linux operativni sistem.
Nastao prvenstveno kao najbolje rešenje za servere, njegova upotreba danas je mnogo šira i više ne postoji oblast IT tehnologije u kojoj Linux nije pronašao svoje mesto i zahtev kojem ne može da odgovori. Širinu njegove primene najbolje dočarava činjenica da je operativni sistem Android izgrađen na bazi linuksovog jezgra, a možemo samo da naslutimo koliko je danas korisnika Android sistema.

Iako se pojavio još 90-ih godina prošlog veka, tek poslednjih 10-ak godina dobija zasluženo mesto i priznanje i postaje prava konkurencija i zdrava alternativa kao operativni sistem. Kada biste pitali koje bi bile prednosti Linuksa u odnosu na Windows, prvo što biste čuli kao odgovor jeste da je besplatan, kako sam operativni sistem tako i svaki program koji se za Linuks koristi. Veoma značajna stavka, ali čak nije ni najvažnija. Prosečni korisnik Windowsa koristi različite antiviruse kako bi zaštitio svoje dragocene podatke. Sa Linuksom nema te bojazni, jer je broj virusa zanemarljiv, a sam sistem koristi pametnu autorizaciju, odnosno, unapred određuje čemu neki program može da pristupi i time vrši potrebnu zaštitu. Od programa koji se često koriste na linuksovim sistemima tu su internet pregledač Mozila Firefox, kancelarijski paket Libreoffice i uređivač slika Gimp, sve ono što vam je potrebno za svakodnevni rad. 


Zadovoljni korisnici Linuksa kažu da ga odlikuju dve veoma bitne stvari – stabilnost i pouzdanost. Tu se može dodati da se sam operativni sistem veoma brzo učitava, a retko dolazi do „bagovanja“ i pada sistema. Linuks daje mogućnost organizacije programa u više radnih površina, kada vam je potrebna preglednost i brzo kretanje između programa. Vreme i način ažuriranja programa kao i operativnog sistema bira sam korisnik, jednim klikom na posebnom softveru. Time se izbegavaju sva neprijatna iskustva prekidanja ili odlaganja obavljanja nekog posla zbog automatskog ažuriranja koje može da traje poprilično. 

Kao i svako ko se probija na tržište gde postoji gigant koji je sveprisutan, ono što nude mora biti drugačije, inovativnije i pametno osmišljeno, da bi imalo realne šanse da se dokaže. Jedna od specifičnosti Linuksa su Linuks zajednice, koje postoje širom sveta, a cilj im je pružanje podrške i odgovoranje na pitanja i nedoumice oko korišćenja ovog sistema. Kako su te zajednice veoma proširene, komunikacija je olakšana, jer je moguća na maternjem jeziku korisnika za većinu zemalja. Imate problem i lako dobijete rešenje, to je zaista odlična prednost. Drugi veoma bitan doprinos Linuksa je u tome što se njegovim razvojem pojavila i sve veća potreba za mrežnim administratorima, pa je direktno uticao na tržište rada i zastupljenost ovog profila radnika. Pored navedenog, Linuksov izvorni kod je dostupan svima koji žele da se bave razvojem ovog operativnog sistema, pa time poziva sve zainteresovane da učestvuju u njegovom razvoju i daju svoj doprinos. 

Upravo ovakva idejna platforma čini Linuks odličnim prvim izborom i za svakog pojedinca koji je spreman na promene i vlastitu nadogradnju.