O L L I T

OLLIT BLOG

U modernom vremenu u kojem živimo, čini se kako su vizit karte postale suvišne pored svih društvenih mreža. Podaci bilo koje kompanije su dostupni na internetu, i samo jednim email-om možete započeti komunikaciju. Međutim, šta god mi misl...