O L L I T

Olakšajte poslovanje izradom namenskog softvera

Izrada namenskog softvera

U planu Vam je otvaranje sopstvenog biznisa, ali ne možete naći odgovarajuće softvere koji Vam pomogli u tome? Ili možda želite da unapredite poslovanje ali i dalje imate isti problem? Izrada namenskog softvera je nešto što u mnogo čemu može doprineti bržem i kvalitetnijem poslovanju.

Zašto Vam je potreban namenski softver

Softveri se izrađuju u odnosu na specifičnost posla koji se klijent bavi. Podleže nadogradnji po željama klijenta i moguće su skoro sve vrste izmena. To je jedna od glavnih prednosti kada izrađujete softver po želji i nameni, u odnosu na neke kupovne koje možete kupiti i koje kupujete kao gotov proizvod, bez mogućnosti bilo kakvog menjanja.

Spektar izrade namenskog softvera je veoma širok i kako će izgledati i koje će mogućnosti imati zavisi samo od klijenta.

Još jedan razlog za izradu namenskog softvera je što možda ništa slično nema na tržištu. Kako Vaš posao ne bi trpeo zbog toga naručićete softver koji će Vam olakšati poslovanje. Isto tako, moguće da na tržištu nađete softver koji je „zastareo“ i nema opcije koje su Vam potrebne. Tada isto u obzir dolazi izrada softvera po Vašim kriterijumima.

Šta je potrebno za izradu softvera

Za početak je od bitne važnosti da klijent koji želi da mu se softver izradi zna tačno šta hoće. To u mnogo čemu olakšava posao onoga ko će softver praviti. Zatim, da se odrede sve karakteristike i funkcije, njegova namena, i ideja o tome da li će se u nekoj budućnosti raditi i nadogradnja.

U toku izrade namenskog softvera stalno se proverava njegova funcionalnost i ispravlja se svaka greška koja se pojavi. Zbog toga je neophodna stalna komunikacija između naručioca softvera i programera koji ga izrađuje.

Uz gotov softver dobija se i kompletna dokumentacija.

Za šta sve može da se izrađuje namenski softver

Zaista je širok spektar namenske izrade softvera. Pa tako, aplikacije možete praviti za auto škole, hotele, kafiće, restorane, spa centre. Potrebu za njima ima i drvna industrija, prevoznici, farmaceutske kompanije, pivare i preduzeća iz ostalih branši.