O L L I T

Šta je Angular 4?

Angular 4 je framework koji se može primeniti na desktop i mobilne aplikacije, angular 4 je unapređena verzije Angular 2

Baziran je na strukturi komponentata (Što znači da se jedan projekat sastoji od mnoštva komponenata), kao recimo ReactJS


U čemu je pisan Angular 4?

Angular 4 je pisan u TypeScript, koji se kasnije kompajlira u JavaScript i prikazuje isti u pretrazivaču.


Kome je namenjen Angular 4?

Ovaj tutorial namenjen je za programere koji žele da nauče osnove Angular 4 i njegovim konceptima. 


Kako angular verzije dobijaju imena?

Brojevi verzije angulara se postavljaju u skladu sa šemom MAJOR.MINOR.PATCH poslednja cifra se menja u skladu sa sledećim kriterijumima.

Major se povećava kada postoji ne kompatibilna promena u API-u frameworka. Konkretno za angular je doslo do toga kada su dodate bilioteke, zone.js i rxjs sto je dovelo do promene API-a.

Minor se povećava kad se API usavršava , tj kada se dodaju nove funkcije, kada se unapređuju (popravljaju) postojeće , bez dodavanja novih biblioteka u API.

Patch se povećava kada se rešavaju određeni problemi bez menjanja API-a.

Zašto verzija 4, a ne verzija 3?

Skok sa 2 na 4, sledeći korak je 8?

Neki su se možda pitali zašto verzija koja je nasledila Angular 2 nije verzija Angular 3 već Angular 4.

Za to postoji vrlo dobar razlog, oznaka svih verzija angulara bi trebao biti jedinstven, a Angular Router je već u verziji 2 Angulara bio razvijen do verzije 3, tako da njegova sledeća nadogranja ide na broj 4. Samo Angular CLI, preko koga se olakšava rad sa angularom kroz Terminal (CMD) i alat za testiranje su u verziji 4 Angulara objavljeni kao 1.0.0. 

Ukoliko želite da saznate kako instalirati Angular možete pogledati ovde.

Nadamo se da ste sazanali nešto novo,  želimo vam brz napredak, i nadamo se da smo vam pomogli.